ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سیمیولوزی عملی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 jaundice دکتر سيدمحمدصالح طبيب 2/58 MB دانلود
2 fluid therapy دکتر سيدمحمدصالح طبيب 73/50 kB دانلود
1
      
< >