ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان عمومی


 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس زبان عمومی دکتر مصطفي ميرزائي 81/03 kB دانلود
2 طرح درس زبان عمومی دكتر علي اكبر خنسير 140/40 kB دانلود
1
      
< >