ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظام هاي سلامت در جهان و ایران

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 كليات اپيدميولو‍‍ژي دکتر كامران ميرزائي 1/06 MB دانلود
2 سیستم سلامت کشورو ساختار نیروی انسانی آن دکتر كامران ميرزائي 2/80 MB دانلود
3 سیستم سلامت کشورو ساختار نیروی انسانی آن دکتر كامران ميرزائي 2/80 MB
4 برنامه زمان بندي دکتر نیلوفر معتمد 19/52 kB دانلود
5 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 16/79 kB دانلود
6 انواع نظامهاي عرضه خدمات دکتر نیلوفر معتمد 68/91 kB دانلود
7 برنامه زمانبندی ورودی 1392 دکتر نیلوفر معتمد 50/60 kB دانلود
1
      
< >