ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی عفونی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس کارآموزی عفونی دکتر فهيمه هداوند 70/48 kB دانلود
2 طرح درس کارآموزی عفونی دکتر راضیه رستگار 17/01 kB دانلود
1
      
< >