ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های عفونی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بیماری های عفونی دکتر فهيمه هداوند 90/10 kB دانلود
2 طرح درس بیماری های عفونی (دکتر وحدت) دکتر كتايون وحدت 91/15 kB دانلود
1
      
< >