ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های قلب و عروق

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فیزیوپاتولوژی قلب دکتر داريوش ايران پور 63/76 kB دانلود
2 طرح درس فیزیوپاتولوزی قلب دکتر عبدالطيف امینی 120/59 kB دانلود
1
      
< >