ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کار آموزی زنان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس زنان و مامایی دکتر الهام رحماني 53/99 kB دانلود
2 طرح درس IUD دکتر الهام رحماني 53/99 kB دانلود
3 طرح درس چگونگی انجام مانور لئوپولد دکتر الهام رحماني 51/82 kB دانلود
4 بیماریهای زنان وزایمان دکتر الهام رحماني 115/50 kB دانلود
5 بیماریهای زنان وزایمان دکتر الهام رحماني 105/50 kB دانلود
1
      
< >