ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.كارآموزي قلب

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر داريوش ايران پور 26/17 kB دانلود
2 طرح درس کارآموزی قلب دکتر داريوش ايران پور 49/42 kB دانلود
3 طرح درس کارآموزی قلب دکتر عبدالطيف امینی 110/93 kB دانلود
1
      
< >