ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های جراحی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بیماری های جراحی دکتر حميدرضا عليزاده اطاقور 54/50 kB دانلود
2 طرح درس (دکتر ریاضی) دکتر احمد رياضي 81/40 kB دانلود
3 طرح درس بلاك جراحي 1(دكتر شفيعي) دكتر ابراهيم شفيعي 69/00 kB دانلود
4 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 72/00 kB دانلود
5 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 101/00 kB دانلود
1
      
< >