ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارورزی جراحی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 8
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر احمد رياضي 54/59 kB دانلود
2 طرح درس دکتر حميدرضا عليزاده اطاقور 48/58 kB دانلود
3 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 132/50 kB دانلود
1
      
< >