ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی جراحی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 6
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر ریاضی دکتر احمد رياضي 52/23 kB دانلود
2 طرح درس دکتر علیزاده دکتر حميدرضا عليزاده اطاقور 48/58 kB دانلود
3 طرح درس جراحي 1(دكتر شفيعي) دكتر ابراهيم شفيعي 69/00 kB دانلود
4 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 132/50 kB دانلود
1
      
< >