ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی روانپزشکی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلاید تدریس Anatomophysiology4 دکتر فاطمه خسروي زادگان 1/83 MB دانلود
2 اسلاید تدریسertebat دکتر فاطمه خسروي زادگان 970/10 kB دانلود
3 اسلاید تدریسGender Identity Disorders 2 دکتر فاطمه خسروي زادگان 95/00 kB دانلود
4 اسلاید تدریسmaharathaye ertebaty دکتر فاطمه خسروي زادگان 858/74 kB دانلود
5 اسلاید تدریسPresentation2 دکتر فاطمه خسروي زادگان 906/48 kB دانلود
6 اسلاید تدریس اختلال افسردگی اساسی دکتر فاطمه خسروي زادگان 266/71 kB دانلود
7 اسلاید تدریس اختلال افسردگی اساسی2 دکتر فاطمه خسروي زادگان 291/26 kB دانلود
8 اسلاید تدریس اختلالات روان تني2 psychos0matic medicine دکتر فاطمه خسروي زادگان 490/28 kB دانلود
9 اسلاید تدریس اختلالات روان تني psychos0matic medicine دکتر فاطمه خسروي زادگان 490/28 kB دانلود
10 اسلاید تدریس اختلالات عملکرد جنسی دکتر فاطمه خسروي زادگان 733/00 kB دانلود
11 اسلاید تدریس اخذ شرح حال، سوالات تشخیصی دکتر فاطمه خسروي زادگان 338/50 kB دانلود
12 اسلاید تدریس اخذ شرح حال، سوالات تشخیصی دکتر فاطمه خسروي زادگان 338/50 kB دانلود
1
      
< >