ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(4110)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز: ندارد  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Willey JM, Sherwood LM, Woolverton CJ. Prescott, Harley and Klein’s Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Walker TS. Microbiology. Latest edition, Saunders Company دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Boyd RF. Basic Medical Microbiology. Latest edition, Little Brown and Company دکتر سعيد تاج بخش ----
4 Salyers AA, Whitt DD. Bacterial Pathogenesis. Latest edition, ASM Press دکتر سعيد تاج بخش ----
5 رزومه دکتر فروغ یوسفی 130/11 kB دانلود
1
      
< >