ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار حیاتی(4108)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
پیشنیاز :ندارد  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نرم افزارهای آمار حياتی- ک ارشد میکروب شناسی دکتر رحيم طهماسبي 289/47 kB دانلود
1
      
< >