ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقيق در علوم پزشكي(4106)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 30/40 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 19/67 kB دانلود
3 مباني تحقيق، انتخاب موضوع، نوشتن عنوان دکتر نیلوفر معتمد 1/36 MB دانلود
4 جدول اولویت بندی موضوعات و عناوین پژوهشی دکتر نیلوفر معتمد 17/19 kB دانلود
5 بيان مسئله دکتر نیلوفر معتمد 1/29 MB دانلود
6 بررسي متون(1) دکتر نیلوفر معتمد 1/37 MB دانلود
7 اهداف، فرضيات، سوالات، متغيرها دکتر نیلوفر معتمد 1/42 MB دانلود
8 مطالعات توصيفي دکتر نیلوفر معتمد 323/00 kB دانلود
9 مطالعات مورد شاهدي دکتر نیلوفر معتمد 2/14 MB دانلود
10 مطالعات همگروهي دکتر نیلوفر معتمد 1/77 MB دانلود
11 مطالعات كارآزمائي باليني دکتر نیلوفر معتمد 184/00 kB دانلود
12 روشهاي گردآوري داده ها دکتر نیلوفر معتمد 62/15 kB دانلود
13 پرسشنامه دکتر نیلوفر معتمد 401/00 kB دانلود
14 روشهاي نمونه گيري دکتر نیلوفر معتمد 2/19 MB دانلود
15 روش اجراي تحقيق دکتر نیلوفر معتمد 69/46 kB دانلود
16 اخلاق در پژوهش 1 دکتر نیلوفر معتمد 760/68 kB دانلود
17 اخلاق در پژوهش 2 دکتر نیلوفر معتمد 988/50 kB دانلود
18 گزارش تحقیق و مقاله نویسی دکتر نیلوفر معتمد 807/50 kB دانلود
1
      
< >