ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارورزی پزشکی اجتماعی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فرم گزارش دهی آموزش بهداشت دکتر كامران ميرزائي 11/94 kB دانلود
2 کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 226/93 kB دانلود
3 غربالگری دکتر سودابه محمدی 365/10 kB دانلود
4 ارزیابی و کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی دکتر سودابه محمدی 2/17 MB دانلود
5 اصول نسخه‌نویسی دکتر سودابه محمدی 568/78 kB دانلود
6 عدالت در سلامت دکتر سودابه محمدی 196/53 kB دانلود
7 بیمه دکتر سودابه محمدی 1/19 MB دانلود
8 طرح درس سال 97 دکتر سودابه محمدی 96/50 kB دانلود
9 طرح درس سال 98 دکتر سودابه محمدی 104/50 kB دانلود
10 طرح دوره سال 98 دکتر سودابه محمدی 22/78 kB دانلود
11 بوکلت سالمندان- دیابت دکتر سودابه محمدی 103/09 kB دانلود
12 دیابت در سالمندان دکتر سودابه محمدی 766/03 kB دانلود
13 اختلالات شناختی دکتر سودابه محمدی 76/47 kB دانلود
14 بی‌اختیاری ادرار دکتر سودابه محمدی 380/96 kB دانلود
15 حمایت از مراقبین دکتر سودابه محمدی 492/25 kB دانلود
16 غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم بر اساس دستورالعمل ایراپن دکتر سودابه محمدی 321/88 kB دانلود
17 فشارخون در سالمندان دکتر كامران ميرزائي 610/15 kB دانلود
18 افسردگی سالمندی دکتر كامران ميرزائي 544/84 kB دانلود
19 سقوط و عدم تعادل در سالمندی دکتر كامران ميرزائي 506/09 kB دانلود
20 طرح دوره و طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 238/25 kB دانلود
21 مدیریت خامع کیفیتTQM دکتر كامران ميرزائي 5/38 MB دانلود
22 HSR دکتر كامران ميرزائي 180/00 kB دانلود
23 فرم گزارش دهی آموزش سلامت دکتر كامران ميرزائي 11/94 kB دانلود
24 طرح درس دکتر سودابه محمدی 91/50 kB دانلود
25 راهنمای بالینی پزشک خانواده دکتر بتول امیری 39/62 MB دانلود
26 حمایت طلبی فرد محور دکتر بتول امیری 2/52 MB دانلود
27 ایراپن دکتر سودابه محمدی 2/34 MB دانلود
28 پزشک خانواده دکتر كامران ميرزائي 532/11 kB دانلود
29 مراقبت های ادغام یافته سالمندان - مقدمات دکتر كامران ميرزائي 599/80 kB دانلود
30 آموزش بهداشت دکتر كامران ميرزائي 662/84 kB دانلود
1 2
      
< >