ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تک باخته شناسی (4125)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 لیشمانیازیس دکتر مرادعلي فولادوند 890/00 kB دانلود
2 مالاریا دکتر مرادعلي فولادوند 2/00 MB دانلود
3 توکسوپلاسموز دکتر مرادعلي فولادوند 921/50 kB دانلود
4 تریپانوزمها دکتر مرادعلي فولادوند 1/07 MB دانلود
5 پنوموسیستوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 740/00 kB دانلود
6 بابزیوز دکتر مرادعلي فولادوند 715/00 kB دانلود
7 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 69/00 kB دانلود
1
      
< >