ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت جامع کیفیت

نوع درس: اختیاری
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر كامران ميرزائي 23/76 kB دانلود
2 TQM1 دکتر كامران ميرزائي 675/15 kB دانلود
3 TQM2 دکتر كامران ميرزائي 2/60 MB دانلود
4 مدیریت جامع کیفیت دکتر كامران ميرزائي 680/51 kB دانلود
1
      
< >