ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
پیشنیاز: ندارد  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 علوم تشریح سیستم ادراری-تناسلی دكتر بنفشه اسماعيل زاده 82/00 kB دانلود
2 علوم تشریح سیستم ادراری-تناسلی دكتر بنفشه اسماعيل زاده 28/75 kB دانلود
1
      
< >