ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:امار حیاتی و روش تحقیق 1  

دریافت فایل رفرنس اول

تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر رحيم طهماسبي 760/09 kB دانلود
1
      
< >