ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اخلاق و حقوق سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم دکتر گيسو حاتمي ----
2 children development دکتر گيسو حاتمي 18/82 MB دانلود
3 children Growth دکتر گيسو حاتمي 294/47 kB دانلود
4 تکامل کودکان دکتر گيسو حاتمي 14/93 MB دانلود
5 طرح درس دکتر بهمن رماوندي 73/62 kB دانلود
6 طرح درس دکتر بهمن رماوندي 232/36 kB دانلود
1
      
< >