ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مهارت های پایه پزشکی اجتماعی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه 2 Epi info دکتر نیلوفر معتمد 1/98 MB دانلود
2 برنامه زمانبندي ورودي 1390 دکتر نیلوفر معتمد 86/28 kB دانلود
3 روش تحقیق - اصول پروپوزال نویسی دکتر كامران ميرزائي 1/50 MB دانلود
4 درسنامه SPSS دکتر نیلوفر معتمد 2/28 MB دانلود
5 درسنامه Epi info 1 دکتر نیلوفر معتمد 233/96 kB دانلود
6 درسنامه 2 Epi info دکتر نیلوفر معتمد 1/98 MB دانلود
7 درسنامه 3 Epi info دکتر نیلوفر معتمد 736/26 kB دانلود
8 درسنامه 4 Epi info دکتر نیلوفر معتمد 27/51 MB دانلود
9 فايل كمكي 1 Epi info دکتر نیلوفر معتمد 6/07 MB دانلود
10 برنامه زمانبندي ورودي 1391 دکتر نیلوفر معتمد 17/56 kB دانلود
11 برنامه زمانبندي ورودي 1392 دکتر نیلوفر معتمد 18/00 kB دانلود
12 برنامه زمانبندی ورودی 1393 دکتر نیلوفر معتمد 94/66 kB دانلود
1
      
< >