ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول مدیریت

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مبانی مدیریت دکتر كامران ميرزائي 154/60 kB دانلود
2 مبانی برنامه ریزی دکتر كامران ميرزائي 152/39 kB دانلود
3 روشها وابزارهای برنامه ریزی دکتر كامران ميرزائي 157/65 kB دانلود
4 منابع تصمیم گیری دکتر كامران ميرزائي 105/64 kB دانلود
5 مدیریت منابع انسانی دکتر كامران ميرزائي 235/92 kB دانلود
6 شناخت تیم کاری دکتر كامران ميرزائي 98/75 kB دانلود
7 مبانی طراحی ساختار دکتر كامران ميرزائي 182/27 kB دانلود
1
      
< >