ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 0/5
پیشنیاز: میکروب شناسی و ایمنی شناسی  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آسیب شناسی عمومی دکتر محمدرضا فرزانه 23/00 kB دانلود
1
      
< >