ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ویروس شناسی(پزشكي)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
پیشنیاز: فیزیولوژی 2  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ویروس شناسی(پزشکی عمومی) دکتر فاطمه فرشادپور 96/50 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس ویروس شناسی (پزشکی عمومی) دکتر فاطمه فرشادپور 55/00 kB دانلود
3 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس ویروس شناسی پزشکی دکتر فاطمه فرشادپور 141/00 kB دانلود
1
      
< >