ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ژنتیک (پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:بیوشیمی-بافت  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ژنتیک پزشکی 1-402 دکتر محبوبه رمضان زاده 374/07 kB دانلود
2 ژنتیک پزشکی /طرح درس 1-401 دکتر محبوبه رمضان زاده 367/71 kB دانلود
3 جدول زمان بندی ژنتیک پزشکی نیمسال اول 99-98 دکتر محبوبه رمضان زاده 62/00 kB دانلود
1
      
< >