ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ژنتیک (پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:بیوشیمی-بافت  تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ژنتیک پزشکی دکتر محبوبه رمضان زاده 151/50 kB دانلود
2 جدول زمان بندی ژنتیک پزشکی نیمسال اول 99-98 دکتر محبوبه رمضان زاده 62/00 kB دانلود
1
      
< >