ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز

نوع درس: تخصصی
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Ant. wall of Abdomen1,2 دكتر ماريا ظهيري 4/02 MB دانلود
2 Peritoneum دكتر ماريا ظهيري 914/28 kB دانلود
3 ABDOMINAL OESOPHAGUS, STOMACH دكتر ماريا ظهيري 1/30 MB دانلود
4 small intestine1 دكتر ماريا ظهيري 3/05 MB دانلود
5 large intestine دكتر ماريا ظهيري 6/02 MB دانلود
6 Posterior abdominal wall and retroperitoneum دكتر ماريا ظهيري 5/37 MB دانلود
7 Retroperitoneum 2 دكتر ماريا ظهيري 8/25 MB دانلود
8 Anatomical position دکتر سحر الماسی ترک 25/60 MB دانلود
9 general Cardiovascu دکتر سحر الماسی ترک 11/51 MB دانلود
10 .Cardiovascu. دکتر سحر الماسی ترک 21/55 MB دانلود
11 Bones دکتر سحر الماسی ترک 6/63 MB دانلود
12 hip2 دکتر سحر الماسی ترک 1,020/60 kB دانلود
13 skeletal System دکتر سحر الماسی ترک 7/85 MB دانلود
14 اسکلت ضمائم دکتر سحر الماسی ترک 3/77 MB دانلود
15 اناتومی تکنولوژی جراحی اسکلت جمجمه دکتر سحر الماسی ترک 11/05 MB دانلود
16 آناتومی تکنولوژی جراحی دکتر سحر الماسی ترک 13/11 MB دانلود
17 Introduction to Anatomy دکتر سحر الماسی ترک 1/71 MB دانلود
18 Cardiovascular System دکتر سحر الماسی ترک 8/19 MB دانلود
1
      
< >