ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیوشیمی مولکولی سلول(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 

دریافت فایل رفرنس اول

تعداد بازدید:   ۱۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندی تدریس درس بیوشیمی 1 پزشکی دکتر علي موحد 242/69 kB
2 طرح درس بیوشیمی 1 پزشکی دکتر علي موحد 30/12 kB دانلود
1
      
< >