ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جلسه دوم نوروآناتومی دكتر ماريا ظهيري 2/73 MB دانلود
2 جلسه اول نوروآناتومی دكتر ماريا ظهيري 12/28 MB دانلود
3 جلسه سوم نوروآناتومی دكتر ماريا ظهيري 9/84 MB دانلود
1
      
< >