ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول اپیدمیولوژی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 

دریافت فایل رفرنس اول

تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر افشين استوار 41/50 kB دانلود
2 اندازه های سلامت و بیماری دکتر افشين استوار 1/37 MB دانلود
3 انواع مطالعات دکتر افشين استوار 812/00 kB دانلود
4 مطالعات همگروهی 1 دکتر افشين استوار 1/13 MB دانلود
5 مطالعات مورد شاهدی دکتر افشين استوار 734/50 kB دانلود
6 مطالعات کارآزمایی بالینی دکتر افشين استوار 1/48 MB دانلود
7 مرور نظام مند دکتر افشين استوار 1/29 MB دانلود
8 علیت دکتر افشين استوار 459/50 kB دانلود
9 آزمون های تشخیصی دکتر افشين استوار 1/81 MB دانلود
1
      
< >