دانشکده

1

1 آبان 1402
اعتبار بخشی
اعتباربخشی ( Accreditation) روندی است که در آن صدور گواهینامه صلاحیت، اختیار یا اعتبار به یک واحد، مرکز یا سازمان ارائه می‌گردد. اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی - درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می‌شود.

 

3 آبان 1400
فرآيند هاي كاري
فرآیندهای كاري دانشكده و چگونگي روند انجام امور

 

30 امرداد 1400
آیین نامه های پژوهشی

 

27 ارديبهشت 1400
رياست دانشكده پزشكي

 
1
< >