داخلی

1

1 آبان 1402
دستیار تخصصی
در حال حاضر دانشکده در رشته های داخلی ،جراحی عمومی و کودکان دستیار می پذیر و پذیرش در رشته پزشکی اجتماعی موقتا متوقف شده است

 

26 دی 1399
صفحه اصلی تحصیلات تکمیلی

 
1
< >