اهداف و رسالت دانشکده

1398/7/30 0:0

بسمه تعالی                  

بیانیه رسالت و اهداف دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رسالت
پرورش و تربیت دانش آموختگانی متنوع از رهبران و مدیران سلامت، آموزشگران، پژوهشگران و درمانگران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که متعهد به تلاش در جهت کاهش آلام و درد و رنج بیماران و بهبود و مراقبت از سلامت و رفاه تمامی افراد جامعه می باشند. این دانشکده با تاکید بر یادگیری مادام‌العمر، تعالی در آموزش و پژوهش، فراهم کردن فرصت های یادگیری مناسب، ایجاد آمادگی جهت تحصیل در مقاطع بعدی در دانش آموختگان و تقویت آموزش سرپایی، ترجیحا با تاکید بر نسخه‌نویسی اجتماعی و آموزش تاثیر تغییرات اقلیم و محیط زیست بر سلامت افراد، تلاش می کند تا در‌راستای تربیت پزشکانی با تعهد به اجرای سطوح پنجگانه پیشگیری درجامعه، در نظر گرفتن تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و تلاش برای رفع تاثیر آنها بر سلامت افراد و جامعه گام بردارد.
الف) نقش هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره پزشکی عمومی بتوانند در نظام سلامت ایفا کنند.
1- ارائه طیف گسترده خدمات در نظام سلامت (ارتقای سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها و بازتوانی در معلولیت ها به جامعه، خانواده و فرد در راستای عدالت در سلامت)
2- ارائه سطح اول خدمات سلامت به عموم مراجعین، بیماران و گروههای آسیب پذیر جامعه و ارجاع آنان به سایر سطوح ارائه خدمات سلامت و در مواد لزوم مشاوره و آموزش در امور سلامت جامعه، خانواده و افراد از طریق برقراری ارتباط موثر و مستمر با مراجعین، بیماران، گروههای اجتماعی و کلیه همکاران
3- آشنایی ویژه با فوریت های پزشکی به طوری که بتواند در برخورد اولیه اقدامات لازم را برای نجات جان بیماران انجام دهد و به سطوح بعدی در صورت  ارائه خدمات ارجاع نماید.
4- انجام کلیه ماموریت های محوله با حس مسئولیت پذیزی در قبال سلامت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و با رعایت اصول الهی و اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای و با در نظرگرفتن الزامات، اولویت ها و محدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت، شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد تحت مراقبت فارغ از  جنس، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت و عقیده.
5- طبابت مستقل و همراه با تبحر و پاسخگو در قبال فعالیتهای حرفه ای با رعایت کامل رفتار حرفه ای و اخلاق پزشکی
6- مدیریت یا همکاری با واحدهای نظام سلامت، گروههای ارائه خدمات سلامت، و برنامه های مراقبت سلامت جامعه و افراد
7-اجرا یا همکاری در پژوهشهای نظام سلامت
8- فراگیری مادام العمر متناسب با نیازهای روز و پیشرفتهای علمی در پزشکی
ب) حیطه هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره پزشکی عمومی در آنها توانمندی مطلوب کسب کرده باشد.
برای اجرای موثر و بهینه نقش ها و وظایف محوله لازم است که پزشکان عمومی در هشت حیطه توانمند باشند.( طبق سند حداقل توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی از دانشگاههای علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران)
1- ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها و ایفای نقش در نظام ارائه خدمات سلامت
2- مهارت های بالینی و مهارتهای ارتباطی
3- اقدام های عملی
4- نگرش اخلاق پزشکی و مسئولیت های قانونی
5- فن آوری اطلاعات سلامت  
6- علوم پایه، علوم اجتماعی، علوم بالینی و مبانی آنها  
7- پژوهش در آموزش
8- ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر
ج) ارزش های حاکم بر دوره
آموزش پز شکی عمومی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اصول و مبانی زیر استوار است:
1- ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، عدالت در سلامت اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به اخلاق پزشکی، احترام و مراعات حقوق انسانی.   
  2- طلب علم، کفایی بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصایای حضرت امام " ره " از جمله تاکید بر نقش سرنوشت ساز دانشگاهها و دانشگاهیان بطور عام و حرفه پزشکی بطور خاص، تحقق وتضمین منشورعلمی نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و مصادیق آن در آموزش پزشکی.
3- تامین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت الزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی
د) اهداف کلان برنامه آموزشی
 تربیت تربیت پزشک فارغ التحصیلی که  دلسوز و خیرخواه بوده و مصالح بیماران را در نظر بگیرد، آگاه و دانا به علوم پزشکی روز  بوده و قادر  به بکار گیری بهترین روشها و شرایط علمی در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت در همه ابعاد آن باشد و با اخلاق الهی و اسلامی و رعایت شئون و اخلاق حرفه ای قادر به جلب اعتماد و وثوق مراجعین، اطرافیان و در نتیجه جامعه باشد.
ه) راهبرد های اصلی برای دستیابی به اهداف فوق
1- سلامت محور بودن آموزش به جای بیمار محوربودن آن
2- توجه خاص به پزشکی پاسخگو، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، نسخه‌نویسی اجتماعی و حضور دانشجویان در عرصه های بهداشتی – درمانی جامعه به عنوان تامین کننده مراقبت های اولیه سلامت (PHC)
3- آموزش نقش علمی، مدیریتی و رهبری پزشکی عمومی در نظام ارائه خدمات سلامت و شبکه های بهداشتی، درمانی
4- توجه خاص به مبحث اخلاق پزشکی و آموزش ارزشهای اسلامی و انسانی در طب
5- ارتقای مهارتهای ارتباطی، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق    
6- تقویت خلاقیت و تفکرعلمی، حل مساله، تفکر دیر پذیری و پذیرش با استدلال، تفکر چند بعدی، کنجکاوی و قدرت بکارگیری تجسم، خلاقیتهای نظریه پردازی و پردازش اطلاعات و آماده سازی دانشجو برای برنامه ریزی
7- ارائه بهترین و کم ترین خدمات سلامت با استفاده از توان فکری و خلاقیت های فردی و بدون تکیه به تکنولوژی
8- جهت دادن آموزش بالینی از بستری به سرپایی و از بیمارستانها به درمانگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت
9- آموزش مهارتهای لازم برای انجام کار گروهی
10- آموزش استدلال و قضاوت بالینی، تفکرانتقادی همراه با خلاقیت و آموزش مدیریت هوشمندانه منابع با استفاده از طبابت مبتنی بر شواهد و پایه ریزی برنامه مراقبت و درمان با استفاده مناسب از روشهای مناسب تشخیصی و درمانی
11- آموزش انواع روش های مختلف برای ارتقای توانمندیهای فردی در حرفه پزشکی و همچنین آمادگی تحصیل در مقاطع تکمیلی برابر استاندارد  از جمله مهارتهای خود آموزی و چگونگی جستجوی مطلب در مجلات و متون پزشکی
تبصره: لازم است که در تمامی مراحل و عرصه های آموزش، به دانشجویان به عنوان فراگیر نگریسته شود و کلیه وظایف و فعالیتهایی که به دانشجو سپرده می شود دراین راستا باشد. بدیهی است در نظر گرفتن دانشجو به عنوان عامل کار فارغ از نقش اولیه وی به عنوان فراگیر خلاف رسالت آموزش پزشکی می باشد.
12- اجتناب از آموزشها در سالن کنفرانس تا حد ممکن و تقویت آموزش پزشکی در کنار افراد مراجعه کننده
13- دوری از رویکرد آموزشی که اتکای اصلی آن بر استفاده از دستگاه ها و تکنولوژی بوده و تفکر منطقی پزشکی در حاشیه قرار دهد.
14 - گنجاندن قوانین و احکام اسلامی مر بوط به پزشکی در آموزش
15- آموزش موارد قانونی در جهت آشنایی دانشجویان به حقوق قانونی مراجعین، بیمار، پزشک و سایر ارائه کنندگان خدمت در نظام ارائه خدمات سلامت
16- توجه خاص به پژوهشهای کاربردی، HSR و پژوهش در آموزش
17- استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در پزشکی  
18- استفاده از روشهای نوین آموزش پزشکی  ازجمله آموزش مجازی
19-آموزش جهت استفاده از تجهیزات و روشهای نوین    
و) اختیارات
  دانشکده پزشکی بوشهر برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی پزشکی عمومی مبتنی بر نیازهای روز مانند لزوم استفاده از آموزش مجازی از طریق عقد تفاهم نامه با معاونت آموزشی از اختیارات لازم برخوردار می باشد.

 این سند با حضور معاون آموزشی دانشگاه، رییس و معاون علوم پایه دانشکده پزشکی، نماینده معاونت بهداشتی، مسئول کارگروه حوزه یک و مدیرگروه پزشکی اجتماعی، نماینده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، نماینده دانش آموختگان و دانشجویان و کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی و با تایید نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده معاونت درمان و مشاور برنامه‌ریزی و .... رییس دانشگاه تنظیم و مورد بازنگری قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
بیانیه     رسالت     توانمندی    

تاریخ بروز رسانی:   6 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >