برنامه آموزش پزشکی عمومی

1401/7/22 0:0

برنامه مدون ارائه دروس پزشکی عمومی

برنامه آموزشی دوره علوم پایه پزشکی(5ترم)

دروس عمومی و تخصصی دوره علوم پایه پزشکی

برنامه نیمسال اول 1403-1402 علوم پایه

 

فیزیوپات

برنامه فیزیوپات نیمسال اول 1403-1402

کار آموزی

برنامه بخش دانشجویان پزشکی ورودی 1396

برنامه بخش دانشجویان پزشکی ورودی1397

برنامه بخش دانشجویان پزشکی ورودی1398

کارورزی

برنامه اینترنی دانشجویان ورودی 1395 پزشکی

کلمات کلیدی:
برنامه     هفتگی     پزشکی     عمومی    

تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >