منشور اخلاقی دانشجویان پزشکی

1395/2/19 0:0

بسمه تعالی                                                             

 

منشور اخلاقی دانشکده پزشکی بوشهر

 

خدايا روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.

 

خدايا مگذار عطش پيروزي و جستجوي افتخار در حرفه پزشکی مرا از وظيفه بزرگي كه بايد نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.

خدايا به من آنچه از معرفت، دانش و توانايي که براي خدمت به انسان ها و كمك به آباداني ميهنم نياز دارم عطا فرما.

 خدايا به من نيرو و اراده و فرصت كسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هر كس که به من چيزي آموخته است خاشع گردان.

 

ما دانشجويان پزشکی  به اصول زير پايبنديم:

 

- ما همگی به این موضوع توجه اکید داریم که احکام شرع مقدس اسلام، سوگند نامه پزشکی بقراط، بیانیه مأموریت سازمانی دانشکده، منشور حقوق بیماران، قوانین و دستورالعمل های فعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین وجدان بیدار و آگاه دانشجویان پزشکی در دانشکده علوم پزشکی بر حرمت تمامی انسانها و کرامت انسانی تکیه دارند و ما نیز به تأسی از این قوانین و احکام منور و مقدس آنها را سرلوحه خدمت در عرصه مقدس سلامتی قرار داده و امیدواریم بتوانیم تمامی رفتار و عملکردمان را منطبق با آنها نماییم.

 - در تمام مراحل پزشکی، نسبت به رعايت اصول اخلاقي و علمي پاي بند باشیم

-  هميشه به ياد داشته باشيم كه عملكرد هر يك از ما در حركت مجموعه به سوي هدف موثر است، لذا همواره براي

ارتقاي كيفيت كارها تلاش نمائيم.

- اعتقاد داریم که آموزش، و دانش حرفهای و همچنین تجربه و ابتکار و نوآوری از ضروریات است لذا در راه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.

- رعایت نظم و آراستگی، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئولیت پذیری را سر لوحه تمام امور خویش قرار دهیم . 

- صبر و شکیبایی را پیشه خود سازیم و حفظ کرامت انسانها را سر لوحه عمل خویش قرار دهیم. 

- تلاش جهت تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط دانشگاه، ایجاد فضای صمیمیت واعتماد، پرهیز از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبر چینی را وظیفه شرعی خود می دانیم.

- بهره وری از فرصت ها ولحظه های گرانبها به منظور فراگیری و کسب تجربه های نوین، احترام به استاد و فضای مقدس دانشگاه.

خدايا پناه مي برم به تو از علمي که سود نمي رساند.                                                                                      

                                                                                                                     

 

                                                                                                                             ابوبکر محمد بن زکريای رازی

                                           دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی                                                                                                                                        


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >