فرم های ارزیابی اساتید

1394/10/15 0:0

فرم ارزیابی دانشکده از استاد

فرم خود ارزیابی استاد بالینی

فرم خود ارزیابی دروس نظری

فرم خود ارزیابی دروس عملی

فرم ارزیابی مدیر گروه از استاد

فرم نظر سنجی  استاد از  استاد همکار

کلمات کلیدی:
ارزیابی     اساتید    

تاریخ بروز رسانی:   15 دی 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >