معاون پژوهشی

1397/9/2 0:0

 

 
 

      دکتر رضا طاهر خانی
       Ph.D ویروس شناسی

       عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

       تلفن تماس:33320657 - 077

      آدرس الکترونیک: taherkhanireza2005@yahoo.com

        


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >