فرم های مورد نیاز لاگ بوک کار آموزی پزشکی اجتماعی

1401/6/20 0:0

فرم های کارآموزی

آموزش سلامت  

مشکلات بهداشتی                                                              

بیماری های واگیر

بیماری های غیر واگیر                                                                  

مرگ زیر 5 سال

مراقبت کودکان                                                                          

مراقبت مادران

شاخص بهداشتی                                                                      

واکسیناسیون

جداول مربوط به خانه بهداشت

پوشش واکسیناسیون

شاخص های بهداشتی

شورای بهداشتی

مرگ زیر 5 سال

کلمات کلیدی:
فر     لاگ     بوک     کارآموزی     پزشکی     اجتماعی    

تاریخ بروز رسانی:   31 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >