فراگیران

1400/5/26 0:0

 

دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

نام دانشجو

سال ورود

استاد راهنما

مهدیه کریمی منش

مهر98

دکتر اکبرزاده

دکتر موحد

 

راحله روستا

مهر98

دکتر اکبرزاده

دکتر موحد

 

پریسا احمدی

مهر98

دکتر موحد

دکتر اکبرزاده

 

نشاط محمدی

مهر 400

دکتر موحد

 

کیمیا سعیدی

مهر 400

دکتر اکبرزاده

 

زهرا زنگنه نسب

مهر 400

دکتر جابری

 

عرفان جامعی

مهر 401

 

 

علی صادقی

مهر 401

 

 

سحر عسکری

مهر 401

 

 

           

 

 

کلمات کلیدی:
دانشجویان     ارشذ     بیوشیمی     بالینی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   13 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >