اساتید مشاور دانشکده

1398/8/21 0:0

                      

 

دانشجویان

استاد مشاور

برنامه مشاوره

 

 

 

ورودی 1402

 

 

دکتر فروغ یوسفی

   

 

دوشنبه 11.30 تا13.30

 

دکتر مهراندخت سیروس

 

دوشنبه 12-14

 

 

 

 

دکترمهدی صادقی

 

 

شنبه 13/30-12

 

 

 دکترمریم نکویی

 

 یکشنبه 12-13.30

سه شنبه 12- 13.30

 

 

 

 

ورودی 1401

 

دکتر زهرا اکبری

 

یکشنبه14-12

چهارشنبه14-12

 

 

دکتر ماریا ظهیری

 

 دوشنبه 14-12

چهارشنبه14-10

 

 

دکتر محبوبه رمضان زاده

شنبه 12-10

دوشنبه 14-12

 

 

 

 

ورودی 1400

 

 

دکتر محمدعلی حقیقی

 

شنبه 12-10

دوشنبه 14-12

 

 

دکتر ساسان زائری

 

 دوشنبه 14-12

چهارشنبه 14-12

 

 

دکتر رضا طاهر خانی

 

یکشنبه 14-12

سه شنبه 14-12

 

 

دکتر هاجر جابری

 

 یکشنبه14-12

چهارشنبه14-12

 

 

 

 

 

ورودی 1399

 

دکتر افشین برازش

 دوشنبه 16-13

سه شنبه16-13

 

 

 

دکتر مهراندخت سیروس

 

 دوشنبه 10-8و14-12

سه شنبه کامل
چهارشنبه 12-10

 

 

 

دکتر سحر الماسی

 

شنبه 13.30-12

دوشنبه13.30-12

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ
< >