اعضا شورای پژوهشی دانشکده

1398/7/18 0:0

 

ردیف گروه نماینده
1 رییس دانشکده پزشکی دکتر اعظم امینی
2 معاون پژوهشی دانشکده دکتر رضا طاهرخانی
3 معاون آموزش دانشکده( گروه بیوشیمی) دکتر علی موحد
4 معاون بالینی دکتر مهدی محمودپور
5 پزشکی اجتماعی دکتر سودابه محمدی
6 زنان و زایمان دکتر الهام رحمانی
7 عفونی دکتر راضیه رستگار
8 سیاستگذاری سلامت دکتر هدایت سالاری
9 داخلی دکتر مهرزاد بحتویی-دکتر سکینه افراخته
10 فارماکولوژی دکتر رامین سیدیان
11 پاتولوژی دکتر محمدرضا فرزانه
12 قلب دکتر عبدالطیف امینی
13 ژنتیک دکتر محبوبه رمضان زاده
14 فیزیولوژی دکتر مهدی صادقی
15 جراحی دکتر لیلا رضایی
16 میکروب شناسی دکتر فاطمه فرشاد پور
17 کودکان دکتر سعیده فیروزبخت
18 تشریح دکتر بنفشه اسمعیل زاده
19 کارشناس پژوهشی آقای حسن صداقت
20 کارشناس پژوهشی خانم محبوبه زنده بودی

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >