اعضا شورای پژوهشی دانشکده

1398/7/18 0:0

 

ردیف گروه نماینده
1 رییس دانشکده پزشکی دکتر نادر شکیب آزاد
2 معاون پژوهشی دانشکده دکتر ساسان زائری
3 معاون آموزش دانشکده( گروه بیوشیمی) دکتر علی موحد
4 معاون بالینی دکتر
5 پزشکی اجتماعی دکتر سودابه محمدی
6 زنان و زایمان دکتر الهام رحمانی
7 عفونی دکتر راضیه رستگار
8 سیاستگذاری سلامت دکتر هدایت سالاری
9 داخلی دکتر مهرزاد بحتویی-دکتر سکینه افراخته
10 فارماکولوژی دکتر رامین سیدیان
11 پاتولوژی دکتر محمدرضا فرزانه
12 قلب دکتر عبدالطیف امینی
13 ژنتیک دکتر محبوبه رمضان زاده
14 فیزیولوژی دکتر مهدی صادقی
15 جراحی دکتر لیلا رضایی
16 میکروب شناسی دکتر فاطمه فرشاد پور
17 کودکان دکتر سحر نادری شیران
18 تشریح دکتر بنفشه اسمعیل زاده
19 کارشناس پژوهشی خانم محبوبه زنده بودی
20 کارشناس پژوهشی اقای حسن صداقت

 


تاریخ بروز رسانی:   10 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >