اولویت های پژوهشی

1397/8/29 0:0

بسمه تعالی

«فرآیندی كه به منظور تعیین اولویت‌ها طراحی شده است نباید هیچ‌گاه سوالات زیر را نادیده بگیرد:
به صدای چه كسانی گوش فرا داده می‌شود، نقطه نظرات چه كسانی غالب می‌شود، بنابراین منافع بهداشتی چه كسانی پیش برده می‌شود»

كمیسیون پژوهش حوزه سلامت برای توسعه 1990

 
   حیطه‌ی سلامت
1-1-مطالعه بیماری‌های مزمن شایع استان (به ویژه قلبی و عروقی)
2-1-مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث غیر عمدی
3-1- كاهش بار و مرگ و میر ناشی از سرطان ها
4-1- كاهش بار بیماری‌های روحی و روانی و خودكشی
5-1- كاهش بار بیماری‌های غدد و متابولیك (به ویژه دیابت)
6-1- مطالعه پاتولوژیك بیماری‌های شایع در استان
7-1- بررسی اپیدمولوژیك و علل بیماری‌های مختلف(چشمی، خونی، مغز و اعصاب، اورولوژی و...)
8-1- كاهش بار بیماری‌های دستگاه تنفسی (به ویژه سل)
9-1- كاهش بار بیماری‌های شایع دستگاه گوارش در استان
10-1- ارتقاء كیفیت زندگی به ویژه سالمندان، معلولین، زنان باردار و كودكان زیر 5 سال در استان
11-1- بررسی اپیدمیولوژیك و علل بیماری‌های مختلف در حاملگی و حاملگی‌های پر خطر
12-1- مطالعه روش‌های ارتقاء سلامت زنان باردار و ختم بارداری‌ها توأم با سلامت مادر و نوزاد
13-1- مطالعه عوامل مؤثر بر لانه گزینی و نازایی
14-1- كاهش بار بیماری ایدز در استان
15-1- ارتقاء كیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت در استان
16-1- مطالعه بر سیستم ایمنی بدن و بیماری‌ها
17-1- مطالعه ناهنجاری‌های ژنتیكی و كروموزوی شایع استان
18-1- مطالعه ژنتیكیبیماری‌های شایع استان(قلب و عروق، سرطان، روحی روانی، متابولیك(دیابت،Pku، گالاكتوزمی)
19-1- مطالعه اپیدمیولوژیك، تشخیصی و درمانی عفونت‌های شایع قارچی استان
20-1- مطالعه اپیدمیولوژیك، تشخیصی و درمانی عفونت‌های ویروسی شایع استان
21-1- مطالعه اپیدمیولوژیك، تشخیصی و درمانی عفونت‌های میكروبی شایع استان
22-1- مطالعه اپیدمیولوژیك، تشخیصی و درمانی عفونت‌های انگلی شایع استان
23-1- شناسایی و استخراج مواد ضد‌میكروبی، ضد‌ویروسی، ضد‌قارچی و ضد‌انگلی جدید
24-1- كاهش بار بیماری‌های انگلی و واگیر(به ویژه سالك و مالاریا)
25-1- بررسی اپیدمیولوژیك بیماری‌های واگیر و غیر واگیر شایع در استان
26-1- بررسی فاكتورهای خونی در بیماری‌ها (به ویژه قلب، دیابت، پره اكلمسی،صرع و پسیوریازیس)
27-1- كاهش بار بیماری‌های نوپدید و بازپدید در استان
28-1- مطالعه روش‌های نوین تشخیص و درمان بیماری‌ها
29-1- مطالعه علل استفاده مردم از روش‌های درمانی نامناسب
30-1- سازمان دهی استفاده از طب مكمل
31-1- مطالعه سلامت بیماران با اختلالات هوشیارییا بی‌هوشی(جراحی، دارویی، تغذیه ای،فیزیولوژیكی، معنوی و...)
32-1- بررسی عوامل مؤثر در بیهوشی و ریكاوری بهتر بیماران (آماده سازی قبل، حین و بعد از عمل)
33-1- فرآیندهای ارتقاء اخلاق حرفه ای و پژوهشی در بالین و آزمایشگاه
34-1- ارتقاء فرآیندهای خدمت رسانی به بیماران در اورژانس بیمارستانها
35-1- مطالعه نیازهای بهداشتی جامعه و مدیریت برنامه‌های مداخله ای طراحی شده
36-1- مطالعه مشكلات تغذیه ای شایع در استان (سوء تغذیه، چاقی و ...)
37-1- ارتقاء بهداشت مواد غذایی
38-1- مطالعه وضعیت مصرف مواد غذایی مردم استان و اصلاح الگوی مصرف
39-1- بررسی ایمنی و سلامت مواد غذایی و مواد آرایشی
40-1- ارتقاء روشهای كنترل كیفی مواد غذایی و آرایشی
41-1- مطالعه راهكارهای ارتقاء بهداشت در مدارس
42-1- مطالعه راه كارهای كاهش مسائل و مشكلات دوران بلوغ (رفتارهای پر خطر جنسی، مصرف مواد مخدر، اعتیاد آور والكلی)
43-1- مطالعه در خصوص داروهای روانگردان
44-1- مطالعه بیماری‌های شایع دهان و دندان در استان
45-1- بررسی كیفیت آب آشامیدنی و جمع آوری و دفع فاضلاب
46-1- مطالعه كیفیت هوا و اثرات آن بر سلامتی
47-1- مطالعه تهدیدها و فرصت‌ها در دفع مواد زائد جامد
48-1- مطالعه آلودگی‌های خلیج فارس و اثرات زیست محیطی آنها
49-1- مطالعه اثرات آلودگی‌های زیست محیطی (از جمله آلاینده‌های نفتی) بر خاك (به ویژه در منطقه‌ی پارس)
50-1- شناسایی جلبك‌ها و گیاهان دارویی خلیج فارس
51-1- شناسایی گونه‌های مختلف گیاهان دارویی در استان
52-1- تعیین خواص و اثرات گیاهان دارویی استان
53-1- مطالعه شاخص‌های كار مرتبط با سلامت و بیماری‌های شغلی در استان
54-1- كاربرد فن آوری نانو در تشخیص و درمان بیماری‌ها
55-1- كاربرد روشهای نوین فیزیكی (امواج رادیویی، فتونی، لیزر) و هسته ای در تشخیص و درمان بیماری‌ها
56-1- فیزیولوژی و عملكرد بافت در مواجهه با آسیب‌های مختلف (سموم، ایسكمی‌و...)
57-1- مطالعه فاكتورهایمؤثر بر درد
58-1- بررسی و الگوسازی صحیح مصرف داروهای بدون نسخه در استان
59-1- ارتقاء انطباق تجویز داروها با دستورالعمل‌های موجود
60-1- بررسی مقاومت‌های آنتی بیوتیكی و سموم
 
حیطه‌ی آموزش
1-2- بهبود شیوه‌های برنامه ریزی درسی و آموزشی
2-2- كاربرد روش‌های نوین تدریس در آموزش تئوری، عملی و بالینی
3-2- كاربرد روش‌های نوین ارزشیابی آموزش و یادگیری
4-2- اعتبار بخشی و استاندارد سازی در آموزش
5-2- ارتقاء شیوه‌های رهبری آموزشی
6-2- استاندارد سازی، بهبود كیفیت و ارتقاء استفاده از كتابخانه‌های دانشگاه و كتابخانه دیجیتال
 
حیطه‌ی مدیریت منابع
1-3- ارتقاء فرهنگ سازمانی در بین كاركنان
2-3- تدوین راهكارهای جلب مشاركت سایر بخش‌ها و ارگانها در ارتقاء سلامت استان
3-3- بهره وری نیروی انسانی
4-3- مطالعه تدابیر مؤثر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
5-3- حمایت و تكریم ارباب رجوع و حمایت از حقوق دانشگاه
6-3- بهبود راهكارهای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی به مردم
7-3- ارتقاء كیفیت فرآیند‌های پذیرش، انتقال و ترخیص بیماران بستری
8-3- ارتقاء كیفی مراقبت‌های پرستاری و مامایی به مراجعین
9-3- ارتقاء كیفی مراقبت‌های درمانی و دارویی
10-3- ارتقاء كیفی خدمات تشخیصی (پاراكلینیك)
11-3- ارتقاء كیفیت ارائه خدمات فوری به مصدومین
12-3- ارتقاء كیفیت مراقبت‌های درمانی در بخش‌های ویژه
13-3- ارتقاء كیفیت خدمات hotelingبیماران بستری و رفاه همراهان آن‌ها
14-3- ارتقاء كیفیت خدمات مراقبتی به بیماران سرپایی
15-3- ارتقاء ارائه خدمات پس از ترخیص به بیماران
16-3- ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی (ارزشیابی، تقسیم شیفت، انگیزه و...)
17-3- ارتقاء سطح اقتصاد درمان و سلامت
18-3- ارتقاء فرآیندهای كنترل عفونت
19-3- مهیا سازی و استقرار سیستم‌های جامع مكانیزه بیمارستانی
20-3- ارتقاء كنترل كیفی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشكی
21-3- رایانه‌ای نمودن گزارشات مختلف مراقبتی درمانی در بیمارستان‌ها و مراكز بهداشتی درمانی
22-3- برآورد هزینه اثر بخشی و مدیریت خرید تا مصرف داروها در استان
23-3- اصلاح الگوی خرید و مصرف داروها در بیمارستانها و مراكز درمانی
 
حیطه‌ی فرهنگی
 1-4- بررسی مبانی و الگوهای سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در دانشگاه
2-4- بررسی فعالیت‌های معنوی و شرکت در مراسم مذهبی توسط دانشجویان
3-4- مطالعه سرمایه فرهنگی و دانشگاه
4-4- شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
5-4- آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مؤثر در خصوص حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها
6-4- طراحی الگوهای مشارکت زنان مسلمان تحصیل کرده در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی
7-4- مطالعه در حوزه پوشش و فرهنگ عفاف و لباس مناسب دانشگاه‌ها و راههای مقابله با تهاجم فرهنگی در موضوع پوشش
8-4- مطالعه سرمایه اجتماعی و دانشگاه
9-4- مطالعه و نقش جایگاه اساتید در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان
10-4- مطالعه تعامل با خانواده دانشجویان و نقش آن در ارتقای وضعیت تحصیل و روانشناختی دانشجویان
11-4- بررسی مشکلات روحی و روانی دانشجویان
12-4- مطالعه و معاینات بالینی درزمینه تاثیر ورزش بر سلامت
13-4- بررسی تاثیر اداره مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان
14-4- بررسی عوامل استرس زا در محیط دانشگاه
15-4- بررسی هوش عاطفی و هیجانی دانشجویان

16-4- مطالعه مسائل مربوط به نشاط اجتماعی، امید، شادكامی‌در دانشگاه

کلمات کلیدی:
اولویت     پژوهشی    

تاریخ بروز رسانی:   13 آذر 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >