دستياران گروه پزشكي اجتماعي

1400/10/6 0:0

 

 

سال 1400

برنامه های گروه پزشکی اجتماعی

برنامه آموزشی

برنامه بازدید اساتید

برنامه چرخش دانشجوها

 

 

 

  دستياران ورودي 1390                                                دستياران ورودي 1391                        

- دكتر زهرا رام پيشه (دانش آموخته در سال 1393)               1- دكتر نجمه آريا 

2- دكتر شهرام سرافرازيان
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستياران ورودي 1392                                                  دستیاران ورودی 1393                                

 1- دكتر سودابه محمدي (دانش آموخته در سال 1395)              1-دکتر محبوبه السادات مدرسی                 

 2 - دکتر منيرالسادات ميرزاده                                                  2- دکتر مریم ناطقی                                         

 3 - دكتر مريم كاظمي                                                           3- دکتر مهدی افکار

دستیاران ورودی 1394                                                   دستیاران ورودی

1395

1- دکتر بتول امیری

                                                           
دستیاران ورودی 1396

1 - دکتر آرزو اشعری

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   کوريکولوم آموزشي دستياري پزشکي اجتماعي                         کوريکولوم آموزشي دستياري پزشکي اجتماعي (جدید-آذر 1393)                       
   لاگ بوك دستياري                                                                 برنامه Book Review
   لاگ بوك دوره فیلد دستياري                                                    ليست كتب دستياري
   ف
رم درخواست و ارایه عنوان پایان نامه                                       سرفصل دروس       
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 برنامه ژورنال كلاب                                                    
    سال تحصيلي 91-90                                                                سال تحصيلي 92-91  
    سال تحصيلي 93-92                                                                سال تحصیلی 94-93   
  

    سال تحصيلي 95-94                                                                سال تحصیلی 96-95                                 

    سال تحصیلی 96-97

   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 برنامه آموزشي دستياران سال اول
    نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 91-90
    نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 92-91
    نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 93-92
    نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 
    نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

    نیمسال اول سال تحصیلی 95-94  

    نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94

    نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 95

    نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 97

    نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 97


   برنامه آموزشي دستياران سال دوم

    نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 92-91
    نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 93-92
    نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
    نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

    نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

    نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94    

    نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 95

    نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 95


   برنامه آموزشي دستياران سال سوم
    نيمسال اول 93-92                           برنامه هفتگي دستياران سال اول و دوم مهر- دي ماه 1392
    نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

   برنامه فیلد دستیاران

      سال 1393
     مهرماه                         آبان ماه                 آذر ماه           دی ماه            بهمن ماه     

      سال 1394  

     اردیبهشت ماه     

     برنامه زمان بندی روتیشن دستیاران - نیمه دوم سال 1394 (آذر لغایت اسفند)

     

       سال 1395

     برنامه زمان بندی روتیشن دستیاران - سال 1395 (فروردین لغایت خرداد)

     برنامه زمان بندی روتیشن دستیاران - سال 1395 (مهر لغایت اسفند)

 

 

کلمات کلیدی:
دستیاران     برنامه     لاگ.بوک     زمان     بندی    

تاریخ بروز رسانی:   1 اسفند 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >