برنامه گراندراند

1396/5/17 0:0

سخنران

شرکت کنندگان

موضوع

تاریخ

 

 

دکترموسوی

 

دکترفیروزبخت

دکتر حاتمی

دکتر طبیب

دکتر موسوی

 

معرفی کیس

پان هیپو پیتیو تاریسم

 

 

 

 

20/1/96

 

دکتر حاتمی

 

دکترفیروزبخت

دکتر حاتمی

دکتر قاسمی

 

دکتر طبیب

دکتر موسوی

دکتر عمرانی

دکتر فریبرزی

 

 

دختر 13 ساله با تب

limbing

 

 

27/1/96

 

 

 

دکتر یزدان پرست

 

 

دکتر قاسمی

دکتر عمرانی

دکتر فریبرزی

 

 

نارسایی قلب

3/2/96

 

دکتر شیرکانی

 

 

 

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر موسوی

دکتر عمرانی

 

 

 

 

آسم

10/2/96

دکتر شیرکانی

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر موسوی

دکتر عمرانی

آسم

17/2/96

دکتر شیرکانی

 

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر طبیب

دکتر عمرانی

 

آسم

24/2/96

دکتر قاسمی

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر طبیب

دکتر عمرانی

Atypical Hus

7/3/96

دکتر فریبرزی

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر یزدان پرست

 

کبد چرب

21/3/96

دکتر یزدان پرست

دکترفیروزبخت

دکتر قاسمی

 

دکتر طبیب

دکتر عمرانی

دکتر فریبرزی

نارسایی قلب

28/3/96


تاریخ بروز رسانی:   18 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >