برنامه آموزش پزشکی عمومی

1401/7/22 0:0

علوم پایه

برنامه آموزشی دوره علوم پایه پزشکی(5ترم)

برنامه نیمسال دوم 1401-1402 علوم پایه

 برنامه آزمونهای نیمسال اول 1401-1402 علوم پایه

فیزیوپات

برنامه فیزیوپاتولوژی قلب

برنامه فیزیوپات نیمسال اول 1402-1401

کار آموزی

برنامه بخش دانشجویان پزشکی ورودی 1396

برنامه بخش دانشجویان پزشکی ورودی1397

کارورزی

برنامه اینترنی دانشجویان ورودی 1395 پزشکی

کلمات کلیدی:
برنامه     هفتگی     پزشکی     عمومی    

تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >