کارشناسان ایمنی شناسی

1399/11/28 0:0

 

 • نیلوفر مطورپور

  کارشناس علوم آمایشگاهی

  رزومه

 

 

 • شعله فریدی

  کارشناس ارشد ایمونولوژی

  رزومه

    

 • زهرا محمدی

  کارشناس ارشد هماتولوژی

  رزومه

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   16 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >