اعضای هیئت علمی گروه ایمنی شناسی و آلرژی

1399/11/28 0:0

 

 

 

 

پروفسور دکتر شکراله فرخی

 

  متخصص ایمونولوژی بالینی(MD, PhD)

استاد مدیرگروه

رزومه

فیلد تحقیقاتی: آلرژی- سینوزیت مزمن

 

 

دکتر افشین شیرکانی

فوق تخصص آسم،آلرژی و ایمونولوژی بالینی

استادیار

رزومه

فیلدتحقیقاتی: آسم- آلرژی- بیماری های نقص سیستم ایمنی

 

 

 


 دکتر فرزانه قادری

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

استادیار

رزومه

فیلد تحقیقاتی : ایمونولوژی سرطان

 

 

 

 

 دکتر سید محمدجواد موسوی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

استادیار
 رزومه
فیلد تحقیقاتی: ایمونولوژی بالینی، بیماری های روماتولوژیک

 

 


 


تاریخ بروز رسانی:   21 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >