رشته هاي موجود در تحصيلا تكميلي

1393/8/7 0:0

كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

دستيار تخصصي پزشكي اجتماعي

دستيار تخصصي جراحي عمومي

دستيار تخصصي بيماري هاي داخلي

دستیاری تخصص کودکان


تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >