جلسات ژورنال کلاب سال تحصیلی 94-1393

1394/7/22 0:0

 جلسات ژورنال کلاب - 6 ماهه دوم 1393

برنامه مهر، آبان، آذر، دی

 8  و 15 مهر ماه          مقاله 8 و 15 مهر ماه       

 22 و 29 مهر ماه         مقاله 22 و 29مهر ماه

 6 آ بان ماه                 BMC public Health

 20 آبان ماه                مقاله 20 آبان ماه

 27 آبان ماه                مقاله 27 آبان ماه

  4 آذر ماه                  مقاله 4 آذر

  11 آذر ماه                 Bulletin of WHO

  18 و 25 آذر ماه          مقاله  18 و 25 آذر ماه

  9 دی ماه                  Preventive Medicine

  16 دی ماه                مقاله 16 دی ماه

  23 دی ماه                مقاله 23 دی ماه

  برنامه بهمن و اسفند

  7 بهمن ماه               مقاله 7 بهمن ماه

  14 بهمن ماه             مقاله 14 بهمن ماه

  21 بهمن ماه             J of Epidemiology & Community Health

  28 بهمن ماه             مقاله 28 بهمن ماه

  5 و 12 اسفند ماه      مقاله 5 و 12 اسفند ماه

 

 

کلمات کلیدی:
ژورنال.کلاب    

تاریخ بروز رسانی:   26 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >