فرآيند ها

1398/1/14 0:0

فرآيند ارزيابي طرح درس اساتيد

فرآيند جذب هيئت علمي

فرآيند انتخاب استاد نمونه

فرآيند ارتقا هيئت علمي در دانشكده

فرآیند تعامل با بخش سلامت


تاریخ بروز رسانی:   6 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >